Salezjańska Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Salezjańskie im. św. Dominika Savio w Rumi

Spotkania i konto

1. Spotkanie Rady Rodziców

W bieżącym roku szkolnym 2018/2019 spotkania będą się odbywać tydzień przed spotkaniem Księdza Dyrektora i nauczycieli z Rodzicami o godzinie 19.

2. Spotkania Księdza Dyrektora i nauczycieli z Rodzicami

2.1. Terminy spotkań:

17.09.2018 r. (pn) - spotkanie Rodziców z księdzem Dyrektorem i wychowawcami,

12.11.2018 r. (pn) - spotkanie informacyjne,

17.12.2018 r.(pn) - przedstawienie Rodzicom proponowanych ocen śródrocznych,

01.04.2019 r. (pn) - spotkanie informacyjne,

27.05.2019 r. (pn) - przedstawienie Rodzicom proponowanych ocen końcoworocznych.

   2.2. Plan spotkań:

   17.30 - spotkanie księdza Dyrektora z zespołem wychowawczym,

   18.00 - spotkanie ks. Dyrektora z Rodzicami w kościele,

   18.30 - spotkanie wychowawców z Rodzicami,

   19.00 - spotkanie pozostałych nauczycieli z Rodzicami (oprócz 17.09.2018 r.).

3. Aktualny numer konta (Szkoła Podstawowa i Gimnazjum):

Wszelkie wpłaty prosimy kierować na poniższy numer:

Zespół Szkół Towarzystwa Salezjańskiego
Salezjańskie Gimnazjum im. św. D.Savio
27 1600 1084 1844 7265 2000 0001

Od 01 września 2018 roku czesne wynosi  420 zł miesięcznie.
 


Ostatnia modyfikacja: 2018-09-10 10:18:44 (Marcin Jułkowski)