Salezjańska Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Salezjańskie im. św. Dominika Savio w Rumi

Spotkania i konto

1. Spotkanie Rady Rodziców

W bieżącym roku szkolnym 2017/2018 spotkania będą się odbywać tydzień przed spotkaniem Księdza Dyrektora i nauczycieli z Rodzicami o godzinie 19.

2. Spotkania Księdza Dyrektora i nauczycieli z Rodzicami

2.1. Terminy spotkań:

18.09.2017 r. (pn) - spotkanie Rodziców z Księdzem Dyrektorem i wychowawcami,

13.11.2017 r. (pn) -  spotkanie informacyjne,

18.12.2017 r. (pn) - przedstawienie Rodzicom proponowanych ocen śródrocznych,

09.04.2018 r. (pn) - spotkanie informacyjne,

21.05.2018 r. (pn) - przedstawienie Rodzicom proponowanych ocen końcoworocznych;

2.2. Plan spotkań:

18.00 - spotkanie Ks. Dyrektora z Rodzicami w Kościele,

18.30 - spotkanie wychowawców z Rodzicami,

19.00 - spotkanie pozostałych nauczycieli z Rodzicami (oprócz 18.09.2017r.);

3. Aktualny numer konta (Szkoła Podstawowa i Gimnazjum):

Wszelkie wpłaty prosimy kierować na poniższy numer:

Zespół Szkół Towarzystwa Salezjańskiego
Salezjańskie Gimnazjum im. św. D.Savio
27 1600 1084 1844 7265 2000 0001

Od 01 września 2017 roku czesne wynosi  400 zł miesięcznie.
 


Ostatnia modyfikacja: 2018-05-14 20:23:31 (Natalia Synak)